System HACCP

HACCP to w skrócie analiza zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points).

HACCP to system, którego działanie opiera się na identyfikacji oraz ocenie każdych zagrożeń wynikających z cyklu produkcyjnego artykułów rolno-spożywczych. System ten umożliwia wciąż scharakteryzować wszelakie środki, jakie są obowiązkowe do opanowania zagrożeń oraz zagwarantowania bezpieczeństwa żywieniowego a tym samym jakości produkcji.

Ciekawe początki HACCP

Początkowym rolą HACCP bywa zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego dla astronautów. System tego typu został opracowany wespół z NASA. Dziś system HACCP jest stosowany wszystkim w zakładach przemysłu spożywczego różnych wielkości.